Trung Quốc “xấu hổ”: Siêu tăng Type 96B rơi bánh khi đang chạy

0
29