Trung Quốc thề phản đòn Anh mạnh mẽ về vấn đề Hong Kong (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt