Trung Quốc “sao chép” tên lửa container ngay trước mũi Nga

0
23