Trung Quốc sao chép cả Tigr lẫn Kornet, Nga “chết sốc”

0
18