Trung Quốc ra tuyên bố Manila bỏ rơi Mỹ và Việt Nam

0
5

Theo VOA tiếng Việt

SHARE