Trung Quốc phản đối việc không kích Syria

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE