Trung Quốc: Lực lượng cứu hộ giải cứu dân kẹt trong lũ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt