Trung Quốc lên tiếng ủng hộ dự luật dẫn độ sau cuộc biểu tình lịch sử ở Hồng Kông

Theo RFA Tiếng Việt