Trung Quốc hạ thủy liền một lúc 3 tàu ngầm Type 039B?

0
10