Trung Quốc gọi thầu thăm dò dầu khí Biển Đông

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE