Trung Quốc đặt thiết bị chặn sóng ra đa trên Biển Đông

0
13

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE