Trung Quốc đặt thiết bị chặn sóng ra đa trên Biển Đông

0
19

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE