Trung Quốc đặt thiết bị chặn sóng ra đa trên Biển Đông

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE