Trung Quốc ‘có thể cùng tác chiến ở biển Đông và Hoa Đông’

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE