Trung Quốc ‘có thể cùng tác chiến ở biển Đông và Hoa Đông’

0
10

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE