Trung Cộng dẫn đầu vốn đầu tư vào Việt Nam

Báo Trithucvn ngày 26 tháng 4 2019 loan tin, cơ quan đầu tư ngoại quốc CSVN cho biết, hiện có 80 quốc gia có dự án đầu tư tại Việt Nam. Dẫn đầu là Hồng Kông với tổng vốn đầu tư 4.7 tỷ Mỹ kim, tiếp đến lần lượt là Nam Hàn với tổng vốn đầu tư 1.98 tỷ Mỹ kim, Singapore với tổng vốn đầu tư  là 1.87 tỷ Mỹ kim; Trung cộng với 1.6 tỷ Mỹ kim.

Tuy nhiên, lượng vốn mà Trung Cộng đầu tư vào Việt Nam trong bốn tháng năm 2019 bằng 70% mức thu hút từ các công ty nước này trong cả năm 2018. Trong cơ cấu vốn ghi danh, ở bốn tháng đầu năm 2019, Trung Cộng đang dẫn đầu về số vốn ghi danh vào Việt Nam với 1.315 tỷ Mỹ kim để thực hiện 187 dự án; đứng thứ 2 là Singapore với số vốn đăng ký mới là 700 triệu Mỹ kim.

Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách CSVN nhận định, mục đích của sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư của Trung Cộng vào Việt Nam là nhằm né tránh căng thẳng thương mại Mỹ – Trung, và đón đầu hiệp định CPTPP. Theo đó, vốn của Trung Cộng vào Việt Nam được đầu tư cho các dự án về hạ tầng, giao thông, năng lượng qua hình thức cho vay, cấp vốn đầu tư và được ưu tiên chỉ định thầu. Chỉ một phần nhỏ trong số này được đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo.

Theo SBTN