Trump không hài lòng về thỏa thuận cấp ngân quỹ chính phủ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE