Trực thăng Nga thống trị Đông Nam Á, thời của Mỹ đã qua