Trộm Iphone 6S plus- trong vài giây, thanh niên khiến chiếc điện thoại 17 triệu ra đi.

0
9
SHARE