Trời đã lạnh lại gặp ngay phải thanh niên chém gió này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 1.926 seconds.