Trời đã lạnh lại gặp ngay phải thanh niên chém gió này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 1.968 seconds.