Trở về từ Việt Nam, 34 học sinh Nhật khẩn cấp nhập viện

Shares

Theo VOA tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.