Trở về từ Việt Nam, 34 học sinh Nhật khẩn cấp nhập viện

Theo VOA tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.794 seconds.