Trợ lý ngoại trưởng Mỹ tố cáo Trung Quốc đe dọa Việt Nam (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt