Trở lại Kỳ Anh 2: Băn khoăn chất lượng hải sản!

Shares

Theo RFA Vietnamese Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.