Trở lại Kỳ Anh 2: Băn khoăn chất lượng hải sản!

Theo RFA Vietnamese Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.778 seconds.