Triều Tiên từ chối đề nghị họp lại với Mỹ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt