Triều Tiên nói ‘sẵn sàng đối thoại hoặc đối đầu’ với Mỹ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt