Triều Tiên cải tiến tên lửa Scud mà Việt Nam có dùng

0
27