Trêu gái cũng phải biết chọn đối tượng mà trêu chứ không là ôm hận đó

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

31 queries in 3.325 seconds.