Trên đường về thấy cái ao cạn, quăng lưới thử và thật không ngờ….

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 3.074 seconds.