TRẮNG NEWS 999 – Tắm Chuồng…..Phát minh mới mùa nước lũ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.920 seconds.