Trấn Thành bị Việt Hương chửi xối xả như gà xối mỡ!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.933 seconds.