Trận nắng nóng nguy hiểm, hiếm thấy đang kéo tới miền Tây nước Mỹ

0
10
SHARE