Trận đá Gà kinh điển, hấp dẫn nhất lịch sử người

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.140 seconds.