Trái phiếu công ty Việt Nam chào bán ra thị trường quốc tế ế ẩm

các công ty Việt Nam chào bán 1.75 tỉ Mỹ kim trái phiếu ra thị trường quốc tế, nhưng chỉ bán được 300 triệu Mỹ kim. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố tình hình phát hành trái phiếu công ty đến hết tháng 8 năm 2019.

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2019, có 5 đợt đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế. Tuy nhiên duy nhất chỉ có lô 300 triệu Mỹ kim kỳ hạn 3 năm của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank là phát hành thành công.

Các ngân hàng Việt Nam tìm đến thị trường trái phiếu quốc tế huy động vốn để tuân thủ các quy định an toàn tín dụng, và đáp ứng nhu cầu tín dụng ngày càng tăng. Vào tháng 6 năm nay, Ngân hàng Tiên Phong TPBank cho biết, họ có kế hoạch phát hành 200 triệu Mỹ kim trái phiếu quốc tế, trong khi Ngân hàng VPBank công bố kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 1 tỷ Mỹ kim. Đến tháng 8 năm nay, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội SHB lên kế hoạch phát hành 500 triệu Mỹ kim trái phiếu quốc tế tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore, nhằm mục đích tăng vốn và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn ngoại tệ trong nước.

Trong khi đó, HNX ghi nhận có 534 đợt phát hành trái phiếu trong nước với tổng đăng ký hơn 239 tỉ Việt Nam đồng. Trong đó có 158 tỷ Việt Nam đồng được mua thành công (tỷ lệ 66%). Các đợt chào bán trái phiếu có kỳ hạn bình quân là 4.49 năm. 

Theo SBTN