Trà Vinh – thành phố cây xanh (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt