TQLC Mỹ biến máy bay MV-22B thành “pháo đài” trên không?