TQ xác nhận hàng không mẫu hạm Liêu Ninh diễn tập trên Biển Đông

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

54 queries in 3.064 seconds.