TQ xác nhận hàng không mẫu hạm Liêu Ninh diễn tập trên Biển Đông

0
9

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE