TQ mong quan hệ quân sự tốt đẹp với ông Trump

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

22 queries in 2.748 seconds.