TQ: Lệnh cấm của ông Trump phải xem xét ‘những quan ngại hợp lý’

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

16 queries in 1.498 seconds.