TQ: Lệnh cấm của ông Trump phải xem xét ‘những quan ngại hợp lý’

0
12

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE