TQ: Lệnh cấm của ông Trump phải xem xét ‘những quan ngại hợp lý’

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE