TQ khoe khả năng “thồ hàng” của chiến đấu cơ J-20

Chưa rõ J-20 có thể mang được bao nhiêu vũ khí nhưng đã có thể khẳng định rằng chiếc phi cơ này có thể mang theo tới 9.600 lít nhiên liệu.