TPP có thể được thay thế bằng hiệp định mới không có Mỹ – VN sẽ tham gia?

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.771 seconds.