TPP có thể được thay thế bằng hiệp định mới không có Mỹ – VN sẽ tham gia?

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.