TP Thanh Hóa bổ nhiệm vượt quy định 53 phó phòng

0
35

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa là một trong những sở bổ nhiệm thừa Phó trưởng phòng so với quy định của Nhà nước

Ngày 11-6, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết qua ra soát tại các sở, ngành và 27 huyện, thị xã, TP trên địa bàn toàn tỉnh, đơn vị này phát hiện rất nhiều đơn vị, sở, ngành và địa phương đã bổ nhiệm cấp phó phòng vượt quy định hàng chục người.

Cụ thể, qua rà soát TP Thanh Hóa là địa phương có tới 53 phó phòng được bổ nhiệm vượt quy định của nhà nước, gồm các phòng: Nội vụ, Quản lý đô thị, Tài nguyên và môi trường, Tài chính và kế hoạch, Kinh tế, Lao động-Thương binh và Xã hội…. Tiếp đó là đến các huyện: Triệu Sơn thừa 32 phó phòng, Thiệu Hóa thừa 20 người, huyện Tĩnh Gia và Thạch Thành thừa 17 người, huyện Yên Định thừa 12 người, Quảng Xương thừa 7 người….

Cũng theo Sở Nội vụ, có rất nhiều Sở tại Thanh Hóa cũng bổ nhiệm các phó phòng vượt quy định như: Lao động-Thương Binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, GTVT, Y tế… Đây là những phó phòng được các sở, huyện, thị, TP bổ nhiệm trước tháng 7-2015.

Trước tình trạng bổ nhiệm, đề bạt cấp phó phòng vượt quy định trên ngày 27-7-2015, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký Công văn số 7369 chỉ đạo về việc tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh phó phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ngành, UBND cấp huyện, thị xã, TP.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, TP rà soát, tổng hợp số lượng cấp phó phòng đã bổ nhiệm vượt quy định của Nhà nước, báo cáo UBND tỉnh.

Dù UBND tỉnh có Công văn trên, nhưng vào tháng 2-2016, bà Đinh Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài tỉnh Thanh Hóa vẫn “xé rào” bổ nhiệm con gái ruột của mình là bà Lê Cẩm Nhung, đang làm Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách tin học và Thống kê tài chính, lên giữ chức Phó trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp và Chính sách phát triển kinh tế của Sở. Trước việc làm trên, Sở Tài chính đã hủy quyết định bổ nhiệm, còn bà Đinh Cẩm Vân đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê bình.

Theo NLĐ

SHARE