TP.HCM yêu cầu cán bộ không mua bán, nhận quà biếu là động vật hoang dã

Hành động này là để chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cụ thể, UBND TP đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các quận huyện và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu được ý nghĩa của hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Đặc biệt thành phố yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm của chúng; không mua, bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm phạm.

Ngoài ra các cơ quan thực thi pháp luật trực thuộc (kiểm lâm, quản lý thị trường, biên phòng, công an) phải phối hợp liên ngành, thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở kinh doanh và xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại tại các khu vực tâm linh như đình, chùa, đền.

theo Infonet

SHARE