Tp.HCM: Chặt xong, giờ lại kêu thiếu cây xanh

Theo RFA Tiếng Việt