Top súng trường tối tân nhất các nước trên thế giới

Khẩu M4A1, AK-12 hay G36 là những mẫu súng trường tấn công tối tân nhất thế giới hiện nay.

Top súng trường tối tân nhất các nước trên thế giới

Shares

Shares

51 queries in 3.352 seconds.