Tổng thư kí NATO: ‘Hành vi gây bất ổn’ của Nga cần bị ngăn chặn (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE