Tổng thống Venezuela cương quyết chống sự phong tỏa của Mỹ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt