Tổng thống Trump cáo buộc tiểu bang Virginica vi phạm tu Chánh Án Thứ Hai

Vào thứ sáu (ngày 17 tháng 1), Tổng Thống Donald Trump cho biết Virginia đang vi phạm Tu Chánh Án Thứ Hai, sau khi các nhà lập pháp tại tiểu bang này xúc tiến các kế hoạch ban hành luật kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn trong khi những người ủng hộ súng chuẩn bị tổ chức biểu tình vào tuần tới.

Theo Reuters, Tổng Thống đang nhắc đến tu chánh án trong Dự Luật Về Quyền cho phép người dân Hoa Kỳ sở hữu súng. Bình luận của Tổng Thống Trump được đưa ra sau khi Thượng Viện Virginia thông qua các dự luật yêu cầu kiểm tra lý lịch trước khi mua bán súng đạn, hạn chế người dân chỉ được mua súng ngắn 1 lần mỗi tháng, và khôi phục quyền của chính quyền địa phương để cấm người dân mang vũ khí đến các tòa nhà công cộng và những nơi khác. Trong khi đó, các nhà hoạt động vì quyền sử dụng súng cùng những người đam mê vũ khí dự định sẽ tổ chức một cuộc biểu tình vào thứ hai (ngày 20 tháng 1) tại thủ phủ Richmond của tiểu bang.

Những người ủng hộ các dự luật mới cho rằng những điều luật nghiêm ngặt hơn sẽ giảm số lượng người thiệt mạng bởi súng hằng năm, và những nhà hoạt động vì quyền sử dụng súng tiếp tục trích dẫn quyền Hiến Pháp cho phép họ sở hữu loại vũ khí này.

Theo SBTN