Tổng thống Philippines xin lỗi người Do Thái

0
10

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE