Tổng thống Philippines ‘gây bão’ vì xúc phạm Thượng đế (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt