Tổng thống Obama sắp lập khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE