Tổng thống Obama sắp lập khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE