Tổng Hội Sinh Viên họp báo công khai tài chánh Hội Chợ Tết

0
8

WESTMINSTER – Vào lúc 3 giờ chiều thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015 Tổng Hội Sinh Viên (THSV) đã mở cuộc họp báo tại hội trường Việt Báo để phổ biến tiền lời của Hội Chợ Tết vừa qua.

Trên bàn chủ tọa có anh Ron Cabiltes, tân Chủ Tịch THSV, cô Aileen Hồ, Tổng Thư Ký và Luật sư Trần Kinh Luân (Cố Vấn Pháp Luật cho Tổng Hội). Tham dự cuộc họp báo có một số đài truyền hình và các nhật báo Việt ngữ.

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, cô Aileen Hồ thay mặt THSV chào mừng và cám ơn các cơ quan truyền thông hiện diện. Sau đó, anh Ron Cabiltes tường trình tài chánh trong việc tổ chức Hội Chợ vừa qua:

– Tiền quỹ từ tiền lời Hội Chợ năm trước để lại để tổ chức Hội Chợ Ất Mùi là $60,000 cộng với các khoản tiền bán vé cũng như bảo trợ, quảng cáo của các cơ sở thương mại thu được $464,093.56

Chủ tọa họp báo, từ trái là anh Ron Cabiltes, cô Aileen Hồ, và LS Trần Kinh Luấn. (Thanh Phong/Viễn Đông)

– Các khoản chi gồm: Ban Điều Hành: $ 13,165.60; Ban tổ chức các cuộc thi:$2,831.13; Lập Làng Việt Nam: $22,644.64; Ban Trang Trí: $1,524.68; Ban Văn Nghệ: $38,287.99; Ban Tài Chánh :$3,163.50; Ban Tiếp Tân:

$781.53; Ban Kỹ Thuật: $3,137.69; Ban Quảng Bá: $20,898.36; Ban Khai Mạc: $1,884.04; Trả cho tiền thuê OC Fair: $94,841.43; Ban Vận Chuyển: $24,580.41; Ban Bảo Trợ: $10,999.79; Ban Gian Hàng: $27,321.62; Ban Thiện Nguyện : $152.27; Ban Hoa Khôi Liên Trường: $11,068.92. Tổng chi $277,283.60. Giữ lại cho tổ chức Tết năm 2016: $60,000.

– Tổng số lời: $ 186,809.96. THSV quyết định giữ lại 50% là $ 93,404.98. 50% chia cho các hội thiện nguyện trong cộng đồng $93,404.98.

Ngày 15 tháng 6, 2015 THSV sẽ phổ biến trên Website của Tổng Hội (www.uvsa.org). Đơn xin chia tiền lời. Các hội đoàn thiện nguyện nào nếu muốn được chia xin đến THSV để lấy đơn.

LS. Trần Kinh Luân trả lời câu hỏi của báo chí, ông cho biết, sau khi Chủ Tịch Nina Trần Phương Châu biển thủ, theo Nội quy của Tổng Hội, anh Ron Cabiltes được thay thế giữ vai trò Chủ Tịch THSV, cô Aileen Hồ là Tổng Thư Ký và nhiệm kỳ cũng sắp hết nên THSV đang xúc tiến để họp Đại hội bầu tân Ban Điều Hành.

Buổi họp kết thúc sau lời cám ơn của chủ tọa đoàn.

Liên lạc THSV: (714) 890-1418, Fax: (714) 890-1518

Bài THANH PHONG / :VD:

SHARE