Tổng cục Đường bộ sẽ tạm dừng thu phí ba dự án BOT thu phí đường bộ

Ba dự án thu phí đường bộ BOT sẽ bị dừng thu phí kể từ 6 giờ chiều ngày 10/7/2019 vì  chưa đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng với Bộ Giao Thông-Vận Tải về việc thu phí không dừng (ETC). Báo trong nước đưa tin hôm 9/7/2019.

Tính đến ngày 7/7/2019, còn 4 nhà đầu tư chưa đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng với Bộ GT-VT, đó là: Công ty cổ phần Phước Tượng – Phú Gia BOT (trạm Bắc Hải Vân), Công ty TNHH đầu tư 194 BOT QL1 – Cam Ranh (trạm Cam Thịnh), Công ty cổ phần BOT&BT Đức Long Gia Lai (trạm Km1610+800 và trạm Km1667+470 Quốc lộ 14), Công ty TNHH BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp (trạm Cần Thơ – Phụng Hiệp).

Tuy nhiên đến cuối ngày 8/7/2019, Công ty cổ phần BOT&BT Đức Long Gia Lai đã đàm phán và ký kết phụ lục hợp đồng về việc triển khai ETC tại 2 trạm thu phí kể trên.

Cũng theo truyền thông trong nước, tại cuộc họp giữa các nhà đầu tư BOT và Bộ GT-VT diễn ra tại trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam hôm 8/7/2019, Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Đình Thọ yêu cầu Tổng cục Đường bộ rút lại thông báo tạm dừng thu phí tại 4 dự án BOT giao thông, do các nhà đầu tư đã thực hiện thu phí tự động từ lâu.

Theo đại diện các nhà đầu tư, việc lắp đặt ETC sẽ ảnh hưởng đến tài chính của dự án cũng như quyền vận hành và quản lý trạm thu phí, do đó, các doanh nghiệp muốn tự đàm phán với đơn vị cung cấp dịch vụ ETC thay vì theo tỷ lệ doanh thu mà Bộ GT-VT chỉ định.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, chậm nhất đến ngày 31/12/2019 các trạm thu phí trên toàn quốc phải bàn giao toàn bộ việc quản lý, vận hành trạm thu phí cho nhà cung cấp dịch vụ ETC thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức ETC.

Theo RFA