Tội phạm sẽ ra đầy đường California trong 6 tháng tới

Đây là điều không may nhưng tiên đoán thực: 6 tháng nữa, một năm là chắc, người dân California sẽ nhìn thấy làn sóng tội phạm mới và hỏi, “Điều gì đã xảy ra?” Đây là điều đã xảy ra: Cuộc bầu cử tuần rồi thông qua Dự Luật 47 về chương trình tái tổ chức nhà tù của Thống Đốc Jerry Brown đã được chấp thuận bởi Lập Pháp vào năm 2011.

Chung lại, 2 chính sách công cộng này sẽ đáp ứng việc thả sớm hàng ngàn tội phạm hiện đang ở trong tù, gồm một số tù nhân thọ án chung thân theo luật 3 lần phạm tội của tiểu bang. Hơn hàng ngàn người phạm tội mới, và những người sẽ phải đối diện với nhà tù trước Dự Luật 47, hiện vẫn tiếp tục còn đi rông ngoài đường phố.

Nhiều người trong số đó sẽ phạm tội ma túy. Các biện lý mà trước đây có thể dùng sự đe dọa bỏ tù những tội phạm ma túy như là công cụ để buộc họ vào các trại cai nghiện sẽ không còn có thể dùng phương thức đó nữa. Ngày càng có nhiều người lạm dụng ma túy muốn vào các chương trình điều trị đông người sẽ thấy khó khăn hơn để tìm một chương trình có thể thích hợp với họ.

Dự Luật 47 là dựa vào ý tưởng của cựu Cảnh Sát Trưởng Sen Diego Bill Lansdowne và Chánh Biện Lý San Francisco George Gascon. Họ cho rằng các tội phạm cũa một số tội không bạo hành, đặc biệt tội phạm ma túy, thuộc vào các chương trình cai nghiện, không phải nhà tù.

Dự Luật 47 cho rằng tiền tiết kiệm trong việc giảm số tù tiểu bang được ước lượng từ 100 triệu tới 200 triệu đô la một năm, phải được chia cho các chương trình sức khỏe tâm thần và lạm dụng ma túy, các chương trình trốn học và bỏ học và quỹ bồi thường cho các nạn nhân của tội phạm tiểu bang.

Theo Viet Bao

SHARE